Home

PPJR / is het digitale media portfolio van Pim Razenberg. Op deze website kunt u mijn werk op het gebied van speelfilms, (online) video, online artikelen, papers en comics bekijken.

Op de pagina Fluffy’s Adventures kunt u daarnaast terecht voor informatie over Fluffy en het storybook “Fluffy’s Adventures: Southeast Asia & the Pacific”.

PPJR / komt voort uit de productiemaatschappij PPJR Productions, onder welke naam ik mij richt op het produceren van kwalitatieve films, video’s, bedrijfsfilms en audiovisuele verslaggeving. Daarnaast schrijf ik als freelancer online features betreffend reizen en films voor onder andere Transitions Abroad, Flickering Myth en Movies XL, welke te vinden zijn op de pagina online artikelen.