Angel vs. Angelus: De representatie van Angel’s morele ambiguïteit in flashbacks

Hoe kunnen flashbacks bijdragen aan het opbouwen van een televisiepersonage? In de series Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) en Angel (1999-2004) komt de kijker via een hoeveelheid aan flashbacks steeds meer te weten over hoofdpersonage Angel’s verleden, waardoor het karakter meer diepgang krijgt. Flashbacks kunnen diverse functies hebben binnen een vertelling. Ook in Angel worden zij op diverse manieren ingezet. Dit gebeurt met name om vorm te geven aan de ambigue aard van Angel’s karakter: als vampier met een ziel balanceert hij dagelijks op de grens tussen goed en kwaad.

Angel, die in zijn verleden bekend stond als Angelus, was een van de meest wrede vampiers uit de geschiedenis. In 1898 werd hij echter vervloekt met een ziel, die in de series gelijkstaat aan een geweten. De honderdvijftig jaar voor zijn vervloeking en de honderd jaar daarna verschillen daarom significant van elkaar. In dit onderzoek worden drie belangrijke flashbackafleveringen geanalyseerd die de nadruk leggen op Angel’s ambigue karakter. Aan de hand daarvan worden de diverse functies van flashbacks in de series in kaart gebracht.

Deze paper is geschreven in het kader van de cursus Televisie en Populaire Cultuur voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Angel vs. Angelus (P. Razenberg, 2012)

Grade: 8/10.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *