Week 46: Little Shop of Horrors

Frank Oz, 1986

Read More...

 

A musical horror comedy that surfaced as a necessary answer to the 1980s sci-fi boom in the United States, ‘Little Shop of Horrors’ underperformed at the Box Office but has become a cult classic on video and DVD. The movie is set in the 1960s and makes fun of its contemporary culture as we so proudly do now with the culture of the 80s and 90s. What makes this movie so fun to watch is that its – as simple as possible – just extremely ridiculous, but in a good way! Muppet-man Frank Oz based the movie on Howard Ashman’s theatre musical ‘Little Shop of Horrors’, which was in turn based on the 1960 film ‘The Little Shop of Horrors’ – yes, that’s right, it still had uncool ‘the’ attached to it, something producers seem to think is Box Office-poison in the 21st century.

Either way, this movie was made as a parody on the sci-fi craziness which spawned the now still-not-grown-up Star Wars-fans. It would take more than a decade for the genre to recover – which happened mostly thanks Hollywood’s SFX-departments – but ‘Little Shop of Horrors’ excels in something almost every movie in these Dark Years lacked: fun!

Delen:

Week 45: Ruby Sparks

Jonathan Dayton & Valerie Faris, 2012

Read More...

 

The kick-off: a little cheating, since ‘Ruby Sparks’ is still a young kitten in the movie-litterbox, but its well worth a recommendation. The 2000s saw a growth in “loveable quirky hipster movies” such as ‘Garden State’(2004), ‘(500) Days of Summer’ (2009) and ‘Daydream Nation’ (2010). The large part of those movies turned out to be neither quirky, nor loveable. Remember ‘Kaboom’ (2010)? Of course not. Ruby Sparks succeeds in the areas where most “quirky” movies – just like hipsters themselves – fall short.

The movie stars Paul Dano as Calvin Weir-Fields, a writer with writers block. When Calvin’s therapist orders him to write a single page about someone who likes his dog Scotty, he finds new inspiration in his own fantasy: Calvin creates the character of “Ruby Sparks, a 26-year-old painter from Dayton, Ohio.” When his new muse leaves the written page and enters his kitchen, his world is suddenly turned upside down. While staying light of heart, ‘Ruby Sparks’ raises some interesting questions about free will and the boundaries that can be crossed to love and to be loved in return.

Delen:

Angel vs. Angelus: De representatie van Angel’s morele ambiguïteit in flashbacks

Hoe kunnen flashbacks bijdragen aan het opbouwen van een televisiepersonage? In de series Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) en Angel (1999-2004) komt de kijker via een hoeveelheid aan flashbacks steeds meer te weten over hoofdpersonage Angel’s verleden, waardoor het karakter meer diepgang krijgt. Flashbacks kunnen diverse functies hebben binnen een vertelling. Ook in Angel worden zij op diverse manieren ingezet. Dit gebeurt met name om vorm te geven aan de ambigue aard van Angel’s karakter: als vampier met een ziel balanceert hij dagelijks op de grens tussen goed en kwaad.

Angel, die in zijn verleden bekend stond als Angelus, was een van de meest wrede vampiers uit de geschiedenis. In 1898 werd hij echter vervloekt met een ziel, die in de series gelijkstaat aan een geweten. De honderdvijftig jaar voor zijn vervloeking en de honderd jaar daarna verschillen daarom significant van elkaar. In dit onderzoek worden drie belangrijke flashbackafleveringen geanalyseerd die de nadruk leggen op Angel’s ambigue karakter. Aan de hand daarvan worden de diverse functies van flashbacks in de series in kaart gebracht.

Deze paper is geschreven in het kader van de cursus Televisie en Populaire Cultuur voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Angel vs. Angelus (P. Razenberg, 2012)

Grade: 8/10.

Delen:

De X in Hollywood: De mainstream representatie van de porno-industrie

Hollywood en seks. Al sinds het begin van de filmindustrie is deze combinatie een zwaarbeladen onderwerp. Decennia lang hebben filmproducenten proberen af te tasten waar de grens ligt tussen “fatsoenlijk” en “onfatsoenlijk”. Dankzij de versoepelende moraal van Hollywood in de laatste vijf tot tien jaar en een groeiende openheid ten opzichte van pornografie in het dagelijks leven, is er steeds meer convergentie ontstaan tussen mainstream films en pornofilms.

De relatie tussen de industrieën uit zich in Hollywood op twee manieren. Enerzijds schetsen mainstream films een zeker beeld van de porno-industrie en anderzijds worden echte pornosterren in speelfilms gecast. Deze convergentie roept diverse vragen op. Welke visie op de porno-industrie presenteert men? Welke elementen ontlenen speelfilms daarbij aan pornofilms? En welk oordeel velt men in de films over de werknemers uit de porno-industrie? De onderzoeksvraag in deze scriptie is daarom: hoe reflecteert de representatie van zowel fictieve als echte pornoactrices in mainstream films de convergentie tussen Hollywood en de porno-industrie anno 2011?

Deze scriptie belicht hiermee beide kanten van het spectrum. Aan de hand van de analyse wordt bekeken op welke manier de convergentie tussen Hollywood en de porno-industrie zich tegenwoordig voltrekt.

Deze scriptie is geschreven als eindwerkstuk voor de Bachelor Film- en Televisiewetenschap voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

De ‘X’ in Hollywood – De mainstream representatie van de porno-industrie (2012)

Grade: 8/10.

Delen:

Een Spiegel van Nederland

In 1961 vergeleek Bert Haanstra het menselijk gedrag met dat van dieren in zijn korte documentairefilm Zoo (1961), die hij opnam met een verborgen camera. Dit deed hij als voorstudie voor een langere antropologische documentaire over het gedrag van de mens. Deze documentairefilm genaamd Alleman (1963) bracht het dagelijks leven van “de Nederlander” in beeld en hield daarmee het publiek een spiegel voor. De connectie tussen mens en dier liet Haanstra echter niet los en rond 1969 begon hij aan de opnames van Bij de Beesten af (1972). Met deze lange documentaire, waarin hij het gedrag van dieren met dat van mensen vergeleek, wilde Haanstra het publiek opnieuw een spiegel voorhouden, ditmaal met een wetenschappelijke insteek.

In de tien jaar tijd tussen het uitkomen van de films is veel veranderd. Zo heeft bijvoorbeeld de houding van de mens ten opzichte van het milieu een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook Haanstra zelf was niet langer dezelfde. De “spiegel” die hij zijn publiek voorhield met Bij de Beesten af verschilt dan ook sterk met die in Alleman. Een verklaring hiervoor ligt in de progressie van zijn carrière en het milieudenken in Nederland. In deze paper is te lezen in hoe Haanstra’s visies overkwamen op zijn publiek en welke waarden hieraan ten grondslag lagen. Belangrijke thema’s die daarbij worden gehanteerd zijn de mens, zijn leefmilieu en de sociale samenleving in het algemeen.

Deze paper is geschreven in het kadervan de cursus European Film: Nederlandse Documentaire voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Een Spiegel van Nederland (P. Razenberg, 2011)

Grade: 7.5/10.

Delen:

It Started with a Girl: Buffy, Angel en The WB Television Netwerk

Wanneer een televisieserie financieel succesvol is, kan het erg lucratief zijn om op die serie voort te borduren. Succesvolle series krijgen daarom na afloop vaak een vervolgserie, ook wel een “spin-off” genoemd. Om minimaal financieel risico te lopen en de kijkers van de originele serie mee te nemen naar de nieuwe serie zorgen netwerken er vaak voor dat de nieuwe serie een gelijke wordt van het origineel.

Een opmerkelijk geval is echter de serie Angel (1999-2004), een spin-off van het sciencefiction tienerdrama Buffy the Vampire Slayer (1997-2003). De gehanteerde thema’s, stijl en toon in Angel waren significant anders dan in Buffy. Waarom nam men het risico Angel een andere invulling te geven dan diens succesvolle moederserie? Op welke manier week Angel van Buffy af en wat waren de redenen daarvoor? In deze paper wordt de productionele oorsprong van Angel uit de doeken gedaan en wordt aangetoond welke grootse gevolgen Buffy en Angel hadden voor het Amerikaanse televisienetwerk The WB en diens grootste concurrent UPN.

Deze paper is geschreven in het kader van de cursus Televisiegenres voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

‘It started with a girl’ (P. Razenberg, 2011)

Grade: 9/10.

Delen:

Indiana Jones, 27 jaar later… Een onderzoek naar de distant sequel

In deze paper wordt onderzoek gedaan naar het nieuwe fenomeen de ‘long-awaited sequel’, ook wel ‘distant’ genoemd. Sinds de late jaren 2000 heeft zich een nieuwe sequelstrategie ontwikkeld: producenten steken hun geld in het maken van zogenaamde distants; vervolgfilms die ruime tijd – vaak tien jaar of meer – na het uitkomen van de originele film in een reeks zijn gemaakt, met de originele cast van toen.

In dit onderzoeksvoorstel wordt via deskresearch en een kwalitatief receptieonderzoek onderzocht wat de distant precies is, waar het fenomeen vandaan komt en hoe het publiek hiermee omgaat. Dit gebeurt aan de hand van de distant Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Spielberg, S., 2009), het vervolg op Raiders of the Lost Ark (Spielberg, S., 1981).

Dit voorstel is geschreven in het kader van de cursus Media, Cultuur en Maatschappij voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Indiana Jones: 27 Jaar Later (K. Naaijkens, P.Razenberg, T. ter Reehorst, 2011)

Grade: 8.5/10.

Delen:

Twenty One: Herbert Stempel vs. Charles Van Doren

In deze essay worden de quizshowschandalen uit de jaren 50 geanalyseerd, aan de hand van de uitzending van de Amerikaanse quizshow Twenty One van 5 december 1956. De hoofdvraag hierbij is: welke gevolgen had deze uitzending op sociaal-cultureel niveau, en welke veranderingen bracht het teweeg betreffende de positie van quizshows op de Amerikaanse televisie?

Dit essay is geschreven in het kader van de cursus Inleiding Televisiegeschiedenis voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Twenty One – Herbert Stempel vs. Charles Van Doren (P. Razenberg, 2011)

Grade: 8/10.

Delen:

Narratologie in ‘Eternal Sunsine of the Spotless Mind’

In dit essay worden de narratologische aspecten binnen de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Gondry, M., 2004) geanalyseerd. De film vertelt het verhaal van de schuchtere Joel en de excentrieke Clementine. Nadat hun relatie op de klippen loopt, laat Clementine door een futuristisch bedrijf Joel uit haar geheugen wissen. Joel volgt haar voorbeeld, maar komt er gaandeweg het proces achter dat de herinneringen aan Clementine hem toch dierbaarder zijn dan hij dacht. Middels de hoofdstukken worden de openingssequentie (hoofdstuk 2), het vertelperspectief (hoofdstuk 3), de narratieve ruimte (hoofdstuk 4), de temporele ontwikkelingen (hoofdstuk 5) en de elementen attractie, spektakel en trucage (hoofdstuk 6) in bepaalde fragmenten uit de kernfilm geanalyseerd.

Deze audiovisuele analyse is geschreven in het kader van de cursus Theorie en Analyse AV Media II voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Narratologie in Eternal Sunsine of the Spotless Mind (M. Krabbenbos & P. Razenberg, 2011)

Grade: 8.5/10.

Delen: