Een Spiegel van Nederland

In 1961 vergeleek Bert Haanstra het menselijk gedrag met dat van dieren in zijn korte documentairefilm Zoo (1961), die hij opnam met een verborgen camera. Dit deed hij als voorstudie voor een langere antropologische documentaire over het gedrag van de mens. Deze documentairefilm genaamd Alleman (1963) bracht het dagelijks leven van “de Nederlander” in beeld en hield daarmee het publiek een spiegel voor. De connectie tussen mens en dier liet Haanstra echter niet los en rond 1969 begon hij aan de opnames van Bij de Beesten af (1972). Met deze lange documentaire, waarin hij het gedrag van dieren met dat van mensen vergeleek, wilde Haanstra het publiek opnieuw een spiegel voorhouden, ditmaal met een wetenschappelijke insteek.

In de tien jaar tijd tussen het uitkomen van de films is veel veranderd. Zo heeft bijvoorbeeld de houding van de mens ten opzichte van het milieu een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook Haanstra zelf was niet langer dezelfde. De “spiegel” die hij zijn publiek voorhield met Bij de Beesten af verschilt dan ook sterk met die in Alleman. Een verklaring hiervoor ligt in de progressie van zijn carrière en het milieudenken in Nederland. In deze paper is te lezen in hoe Haanstra’s visies overkwamen op zijn publiek en welke waarden hieraan ten grondslag lagen. Belangrijke thema’s die daarbij worden gehanteerd zijn de mens, zijn leefmilieu en de sociale samenleving in het algemeen.

Deze paper is geschreven in het kadervan de cursus European Film: Nederlandse Documentaire voor de Universiteit Utrecht.

Download de PDF:

Een Spiegel van Nederland (P. Razenberg, 2011)

Grade: 7.5/10.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *